סרטונים

  • הסרטונים במהירות מואצת
  • הם מציגים חלק מהתרגול התנועתי האישי שלי,
    ולא בהכרח את תוכן השיעורים.